Bestuurs- & Directienieuws

Het verheugt het bestuur van Trompenburg Tuinen & Arboretum te kunnen berichten dat per mei jongstleden mevrouw Hester Pastwa – Avis is benoemd tot Commercieel & Zakelijk Directeur van de Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum (‘TTA’). De afgelopen periode was zij reeds als adviseur betrokken bij TTA.

De benoeming past in het door het bestuur ontwikkelde plan om het bestaan van TTA breder onder de aandacht te brengen en de faciliteiten van TTA op een hoger plan te brengen. Naast het doel om het aantal bezoekers verder te laten toenemen, zal TTA ook naar andere bronnen van inkomsten zoeken en reeds bestaande bronnen beter en professioneler exploiteren. Doel is om op deze wijze het bestaan van TTA op de lange termijn te borgen.

Directeur Hortulanus Gert Fortgens blijft verantwoordelijk voor de collectie en de tuin. Het bezoekersaantal, dat de laatste jaren telkens met ongeveer tien procent toenam, toont aan dat velen oog hebben voor de kwaliteit welke TTA  onder leiding van Gert Fortgens uitstraalt.

Hester Pastwa – Avis studeerde aan de Hotel Management School Maastricht. Ze startte haar carrière als regiomanager bij Koninklijke Horeca Nederland, werkte nadien als adviseur en trainer bij AAG en was daarna als zelfstandig consultant betrokken bij diverse commerciële en hospitality- trajecten in verschillende sectoren, zowel profit en non-profit. Het bestuur wenst Hester veel succes in haar nieuwe rol binnen TTA.

Bestuur van TTA,

namens deze Bert Westendorp, voorzitter.

Juli 2020