Doelstelling Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum:

De stichting heeft ten doel de buitenplaats “Trompenburg” en verbonden gronden als cultuurhistorisch monument met een voor breed publiek opengestelde hoogwaardige museale collectie levende bomen en planten ten behoeve van recreatieve, educatieve en wetenschappelijke doeleinden in stand te houden, zo mogelijk te verbeteren en uit te breiden, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.