Jaap Smit benoemd als Groene Curator

Trompenburg Tuinen & Arboretum benoemt per 1 maart Jaap Smit als Groene Curator.

Jaap volgt Gert Fortgens op, die als Directeur Hortulanus meer dan dertig jaar de tuin heeft geleid en ontwikkeld tot Het Groene Museum van Rotterdam. Gert Fortgens gaat op 1 augustus met pensioen.

Jaap neemt vanaf 1 maart langzaam het stokje over en is als curator verantwoordelijk voor de collectie, de inrichting en het aantrekkelijke beeld van de tuinen. Belangrijk onderdeel van zijn taak is het beheer en uitbouwen van de omvangrijke museale collectie die Trompenburg in de afgelopen 200 jaar heeft verzameld.

Als groen gezicht vertegenwoordigt Jaap Trompenburg bij diverse organisaties, waarmee Trompenburg binnen Rotterdam, nationaal en internationaal intensief veel groene contacten onderhoudt. Dit in samenspraak met de zakelijk directeur van de Tuinen, Hester Avis.

Jaap blijft naast zijn werk in Trompenburg actief als adviseur Groene Stad. Hij helpt overheden als dendroloog bij (boom)soortkeuze en klimaatadaptatie en begeleidt onder meer groene onderzoeksprojecten van TU-Delft.